Att Tanka På

CAPKURERS HJÄLPER ER VÄLJA RÄTT KURS!

Vi hjälper företag och personal att reda ut och uppfylla lagens krav.

Det är vad vi lär ut. Vi ger er en bra inblick i, och förståelse för, varför regelverket ser ut som det gör.

 

 

Vi vet att rätt utbildad personal är en enorm tillgång. Undersökningar visar att rätt utbildade förare minskar skador på maskiner, truckar, gods och fastigheter. Produktivitet och arbetsglädje ökar och därmed blir det mindre sjukfrånvaro.

Det gäller inte enbart förarna utan även deras arbetsledare och chefer. Att leda och övervaka arbetet i transportbranschen är en ansvarsfull uppgift som kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Truckar

är de maskiner som är inblandad i flest olyckor på våra arbetsplatser. Ca 800-1000 olyckor per år. Vi hjälper er förstå kraven på säkerheten och hitta i såväl lagen som föreskrifter.

Lastbilar och Bussar

När förararna av tunga fordon kör i trafiken skall de identifiera de risker som riktas mot dem själva och fordonet, men även de risker som förknippas med andra förare och deras fordon, den lätta trafiken, vägtrafikmiljön och vägtrafikförhållandena samt sin arbetsuppgift.

Förarens kondition

Trötthet och för hög hastighet ligger bakom många olyckor bland dem som kör lastbil, buss eller bil i jobbet. Trafikolyckor är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i västvärlden.

Läs mera här: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers_sv

Inskolning och arbetsorientering.

Syftet med inskolning är i första hand att nyanställda arbetstagare ska lära känna sin arbetsplats samt rutiner och människor.

Inskolning och arbetsorientering är mycket viktiga

särskilt för nya arbetstagare, men också för anställda som har varit borta från arbetet en längre tid eller personer som byter arbetsuppgifter. Verksamheten är en viktig del av det förebyggande

arbetarskyddet. Läs mera här:https://ttk.fi/files/5431/beskrivningar_av_riskfaktorer.pdf