Förstahandssläckning

Vi arrangerar nu även kurser för
"SLÄCKA RÄTT OCH SNABBT"


Förhandssläckning är det man själv kan utföra då
en brand bryter ut, det är ofta de första minuterna
som avgör om branden kan släckas!

Beställ nu kurser:

Förstahandssläckning med övning, 1 timme teori och
1 timmes övning för 15 personer

Pris 48€ + moms / person

Läs mera här:https://www.paloturvallisuus.info/
Portals/2/Materiaalit/Esitteet/SammutaOIkeinSWE.pdf