Kunskaper I Förstahjälpen

Information om våra kurser

Enligt eliten inom sjukvårdsutbildning är detta idag en världsledande kurs i HLR samt första hjälpen. De kunskaper man får under EFR-kursen är framtagna av ILCOR –BLS som sätter standarden för hur man bedriver utbildning inom området över hela världen.

Alla våra EFR-Kurser är krediterade av EMERGENCY FIRST RESPONSE.

Innehåll:
Emergency First Response (EFR Primary Care) integrerar inlärning av första hjälpen och hjärt- och lungräddningen för att öka effektiviteten. Utbildningen lär dig hantera situationer precis på samma sätt som professionella sjukvårdare gör. Exempel på delar i kursen är: BLS (Basic Life Support), HLR (Hjärt- och lungräddning), primär akutbedömning, behandling av chock, förgiftning, blödning etc. samt användning av defibrillator (AED).

Förkunskaper:
Ingen tidigare kunskap eller certifiering krävs.

Mera information med kurskalender och priser  kommer inom kort.