Fortbildning

Vi erbjuder er en bred yrkeskompetens
och yrkesskicklighet med långvarig erfarenhet.

Med omtanke, entusiasm och professionalitet arrangerar vi fortbildningskurser.

      Kursprogram hösten 2017

 

Nu inleder vi kurserna på nya kontoret i Vasa, Handelsesplanaden 37

Parkering finns ofta till höger om Handelsesplanaden då man kommer in till staden, klicka på bilden för större karta! Obs begränsat antal platser per dag!

På kommande är:

Arbetssäkerhetskortet, CAP-dag

Anmälningar senast 2 dagar före kursdatum!
capkurssit@gmail.com Eller sänd sms 0409103041
Skriv namn, telefonnummer vilken kurs och datum!
Avbokning kostnadsfritt 1 dag före kurs!
Pris: 90€ + moms 24% , behandlingsavgift 25€ + moms 24 %
(inklusive intyg, kort, material) YKB registrering 17€ moms 0%
Kaffepannan varm hela dagen, lunch ingår i priset

NödFörstahjälp för chaufförer CAP-dag

Anmälningar senast 2 dagar före kursdatum!
capkurssit@gmail.com Eller sänd sms 0409103041
Skriv namn, telefonnummer vilken kurs och datum!
Avbokning kostnadsfritt 1 dag före kurs!
Pris: 110€ + moms 24% , behandlingsavgift 25€ + moms 24 %
(inklusive intyg, kort, material) YKB registrering 17€ moms 0%
Kaffepannan varm hela dagen, lunch ingår i priset.

 

Innom kort ordnas Vattenarbetskortet


*

Alla de som jobbar i anläggningar som levererar hushållsvatten till behovet för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter om dagen, då dessa personer verkställer åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste genomgå ett test i vattenhygien med godkänt resultat. De flesta kommuner kräver numera kortet även av grävmaskinsförare som deltar i grävande och montering av vattenledningar

Mera information hittar du på Valviras webbsida.

Anläggningsteknisk kompetens för hushållsvatten ska presenteras med att man genomgår ett kompetenstest som upprätthålls av Valvira. Efter godkänt testresultat erhålls vattenarbetskortet. Vattenarbetskortet gäller i fem år räknat från utgivningsdatumet. Efter fem år skall ny test genomföras.
Kursen är för personer som arbetar i och med anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter per dag.

Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de allmänna principerna om hygien vid montering i ledningsnät och anslutning av serviceledning till ledningsnät
 2. ledningsnätets delar och ledningsmaterial samt deras hållbarhet och inverkan på hushållsvattnets kvalitet
 3. enhetsprocesserna för underhåll av och montage i ledningsnätet och behållare, t.ex. hur sköljning, rening, tappning och desinfektion inverkar på vattnets kvalitet
 4. förhindrande av återströmning
 5. hygienrisker för reservoarernas säkerhet och awärjning av sådana risker

 

Kursavgift: 150€ + mervärdesskatt 24  %. + 17€ moms 0% vid capdagar.

I priset ingår utbildning, tentamen, material, kortet, kaffe/lunch/ kaffe.

Annulleringar: Deltagandet kan annulleras 4 dagar före kurs.
För oannullerad kurs debiteras 45% av  kursavgiften.

 

 

 

 VÄGSÄKERHET 2 kommer snart! Plats och tid medelas senare.
(Obs två kursdagar)
Förhandsanmälningar emottages!

Anmälningar
capkurssit@gmail.com Eller sänd sms 0409103041
Skriv namn, telefonnummer vilken kurs och datum!
Avbokning kostnadsfritt 5 dagar före kurs!
Pris: 240€ + moms 24% , behandlingsavgift 25€ + moms 24 %
(inklusive intyg, kort, material)
Kaffepannan varm hela dagen, lunch ingår i priset.

Vägskydd 2 är  för de personer som ansvarar för trafiksäkerheten och arbetarskyddet i arbete på allmänna vägar och gator. De personer som jobbar med planering av arbetsuppgifterna bör ha denna kompetens!

Deltagande förutsätter ett ikraft varande vägskydd 1 kort.

Kursen vägskydd 2 är en två dagars kurs 16h

Målsättningen är att arbetsledarna kan ta hand om vägarbetarnas inskolning i de  riskmoment som arbetsplatsens trafik förorsakar. Samt att de som utför planeringen av arbetena kan på ett klart och tydligt sätt genomföra en planering som är lika för alla i hela landet.

Kursens  berättigar till ett personligt vägskyddkort 2 om man avlägger tentamen med godkännt result.

Program, dag 1

 1. Inledning
 2. Väghållarens krav för arbete på väg
 3. Trafikregleringslagstiftning
 4. Planeringen av trafikreglering på arbetsplatseerna
 5. Lagstiftningen om arbete på vägar och gator
 6. Säkerhetsledning
 7. Säkerhetsplaneringen av byggnads- och underhållsarbeten
 8. Grupparbeten om trafikreglering på arbetsplatserna
 9. Säkerhetsplaneringen

Program, dag 2

 1. Säkerhetsuppföljning på arbetsplatserna
 2. Människans beteende i trafiken
 3. Trafikverkets och övriga regelverk
 4. Skriftligt prov
 5. Genomgång av tentamen

 

Kursavgift: 240 € + mervärdesskatt 24  %.

I priset ingår utbildning, material, vägskyddskort, kaffe/lunch/ kaffe.

Annulleringar: Deltagandet kan annulleras 5 dagar före kurs.
För oannullerad kurs debiteras 45% av  kursavgiften.

Materialet uppdateras detta år och nytt svenskt material förväntas vara klart till hösten 2016.

HETA ARBETEN KURSER

Vid arbete på tillfälliga hetarbets-platser måste den som utfärdar
 hetarbetstillståndet och den som utför hetarbetet inneha giltiga het- arbetscertifikat.
 Hetarbetscertifikatet är ett tidsbestämt bevis på utbildning
som genomförts med godkänt resultat.Hetarbetsvakten måste ha erforderlig
säkerhetsutbildning som krävs av arbetet och rekommenderas även ha ett giltigt
hetarbetscertifikat. Takarbeten ingår nu i kortet
 Hetarbetsccertifikaten är giltiga i fem år efter utbildningen.
 

  Kontrollera era föraruppgifter, nedan en utskrivbar blankett.

Granskning av egna föraruppgifter i fordonstrafikregistret Klicka på raden

Kontrollera online med bankkoder

Kolla med bankkoder online

 

VÄGSÄKERHET  1

Vägförvaltningen har fr.o.m. 1.4.2003 krävt att personer som utför arbete på väg (t.ex. personer som deltar i vägskötselarbete och förare som transporterar vägbeläggningsmaterial) har genomgått Vägsäkerhet 1 utbildning.

Målsättningen är att öka säkerställa att alla som arbetar på väg blir förtrogna med de riskfaktorer som trafiken på vägarbetsplats förorsakar och samtidigt förenhetliga trafikregleringsarrangemang och allmän förhållning vid vägarbeten. VÄGSKYDD 1 är grundkurs som tar en dag och som avlutas med examen. De som blivit godkända i examen erhåller vägsäkerhet1 kort.

 

Kursen är 7h som direktivutbildning, men önskar du få kortet bör man skriva godkänd tentamen och då är kurstiden 8h.

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt registreringsavgift, samt kaffe/ lunch/kaffe. +  Kortet

ARBETSSÄKERHET transportbranschen 

För att utveckla arbetssäkerheten på gemensamma arbetsplatser har en riksomfattande arbetssäkerhets-kortsutbildning utarbetats. Bruket av arbetssäkerhetskort baserar sig inte på något krav via lagstiftning utan är ett frivilligt förfarande som många tagit i bruk för att förbättra på arbetssäkerheten. Inom transportnäringen har allt flera transportköpare börjat efterfråga arbetssäkerhetskort hos de förare som utför transportarbete på deras verksamhetsplatser.

Arbetssäkerhetsutbildningen som omfattar ca 7 timmar ger grunduppgifter om arbetsomgivningens faror och arbetsskyddet på gemensamma arbetsplatser. Man kan få ett personligt arbetssäkerhetskort som är ikraft i fem år beviljas alla som genomgått utbildningen och blivit godkända i det skriftliga provet. Då är kurstiden 8h

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt Trafi:s registreringsavgift, samt kaffe/ lunch/kaffe. +  Kortet

Kursen är  som direktivutbildning 7h

 

NÖDFÖRSTAHJÄLP

Med nödförstahjälp avses den omedelbara förstahjälp som man ger för att rädda en patients liv. Ändamålet med den är att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner till dess att man får patienten till vård. Nödförstahjälpen påbörjas på olycksplatsen.

Kursen är  som direktivutbildning 7h

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt  registreringsavgift, samt kaffe/ lunch/kaffe. +  Kortet

 

REAK  KURS = FÖRUTSEENDE KÖRNING

 

Är den obligatoriska delen av fortbildningsprogrammet

En förutseende körning är framförallt en förmåga att identifiera riskfaktorer i trafiken i tillräckligt god tid. Vägen och vägens skick, väder- och väglagsförhållanden samt andra vägtrafikanter såsom fotgängare, cyklister eller andra fordon och dess förare kan utgöra riskfaktorer. Den egna konditionen och fordonets skick har också en viktig betydelse.

En förutseende förare kan för egen del lämna spelrum för riskfaktorerna, vilket innebär utrymme och tid att agera. Föraren kan liksom köra flera sekunder före händelserna inträffar.

Kursen är  som direktivutbildning 7h

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt registreringsavgift, samt kaffe/ lunch/kaffe.

TRUCKSÄKERHET UTBILDNING       

Trucksäkehetsutbildning för yrkesförare, ger varje deltagare de kunskaper enligt de krav som personal ute på företag ska ha för att få framföra truckar. Vi rekommenderar alla företag att utbilda sin personal innan olyckan är framme och ställer till med eventuella försäkringsproblem och i värsta fall personliga skador.

Kursen är  som direktivutbildning 7h

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt Trafi:s registreringsavgift, samt kafe/ lunch/kaffe.

KUNDSERVICE

Kundservice består av ett antal faktorer som påverkar kundens uppfattning av ett företag eller en organisation. Det handlar om intryck och förväntningar, om en kontakt varit positiv eller negativ. Ta vara på de första minuterna, det är ditt gyllene tillfälle att skapa det goda intryck som du vill ge av dig själv som person. Var också medveten om ditt kroppsspråk och tänk på att kroppen kommunicerar betydligt mer än det du säger.

Kursen är  som direktivutbildning 7h

Kursavgiften omfattar: utbildningen, material, intyg samt Trafi:s registreringsavgift, samt kaffe/ lunch/kaffe.

 

Läs mera i lagtexten här

Lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 16.3.2007/273

Priser:

- för kurser per person:

- begär offert för större grupper, mer än 20 personer!

Kursdagar:

- vanligtvis vardagar eller lördagar, men söndagar kan vi även tänka oss vid behov!

Anmälningar:

- anmälningar göres per epost senast 4 dagar före utsatt datum! För avbokningar senare än tre dagar före kurs faktureras 30€

- bokning av företagskurser bör omskötas minst två veckor på förhand.

Kort och och intyg postas efter betald faktura (ca 2-3 veckor efter kurs)

Tillfälliga intyg om tentamen är godländ kan vid behov skrivas ut och sänds då via epost åt beställaren.

 

 


(Lämna tom)