Kurserna

Information om våra kurser

 

Vi arrangerar följande kurser:

Förutsenede körning den  obligatoriska kursen                              https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/kuvat/Koulutus/reak-200px.png

REAK för förare av tunga fordon

När förare av tunga fordon kör i trafiken ska de identifiera de risker som riktas mot dem själva och fordonet, men även de risker som förknippas med andra förare och deras fordon, den lätta trafiken, vägtrafikmiljön och vägtrafikförhållandena samt sin arbetsuppgift.

Vägskydd 1.                                                

Säkerhetsutbildning för arbete på väg- och gatuområde

Arbetssäkerhetskortet    

arbetssäkerhet och personalhälsa mycket viktiga begrepp för alla

Nödförstahjälp  för yrkeschaufförer  1 dag

Grundläggande förstahjälp dag 1

+ Fördjupande del, dag 2

Trucksäkerhet

Kundservice

Vattenarbetskortet

-ledningsnät och vattenverk

ADR grundkurs 3 eller 4 dagar (P)/(YP)

ADR komplettering 1 eller 2 dagar YP/YT

 

Vägskydd 2    (obs ej Cap dagar)

 

Heta Arbeten (obs ej capdag)

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter förutsätter att var och en som kommer i kontakt med heta arbeten måste veta hur hetarbetet görs
tryggt och säkert. På en tillfällig hetarbetsplats krävs alltid ett
hetarbetstillstånd, både den som skriver ut tillståndet samt person som
utför arbetet med tillståndet måste ha i kraft varande kort i heta arbeten.

Förstahandssläckning

Vi arrangerar nu även kurser för
"SLÄCKA RÄTT OCH SNABBT"