VÄLKOMMEN HIT

scriptkoder.

Vårt kurscentrum arrangerar fortbildningskurser för både företag som privatpersoner. Utbildningarna för yrkeskompetens ordnas  som fortbildning. Vårt verksamhetsområde är främst i  Österbotten, men vi ordnar också kurser vid behov på andra orter. Vi har ett brett utbud på färdigt godkända kurser men kan även"skräddarsy" övriga utbildningar enligt beställarens behov på alla orter i Finland.

Tervetuloa kotisivuille.

Tarjoamme  kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta. 

Käytössämme on laaja valikoima valmiiksi hyväksyttyjä koulutusohjelmia. 

Suunnittelemme myös yrityskohtaisia koulutusohjelmia asiakasyrityksen omien tarpeiden mukaan.

Järjestämme erilaisia jatkokoulutuksia niin yrityksille  kuin yksityisillekin henkilöille Lisätietoja KLIKKA

 

NYHETER

 

Vi kommer nu snart att arrangera Vägskydd 2 kurser

Vägskydd 2 är  för de personer som ansvarar för trafiksäkerheten och arbetarskyddet i arbete på allmänna vägar och gator. De personer som jobbar med planering av arbetsuppgifterna bör ha denna kompetens!

Deltagande förutsätter ett ikraft varande vägskydd 1 kort.

Kursen vägskydd 2 är en två dagars kurs 16h

Målsättningen är att arbetsledarna kan ta hand om vägarbetarnas inskolning i de  riskmoment som arbetsplatsens trafik förorsakar. Samt att de som utför planeringen av arbetena kan på ett klart och tydligt sätt genomföra en planering som är lika för alla i hela landet.

Kursens  berättigar till ett personligt vägskyddkort 2 om man avlägger tentamen med godkännt result.

Program, dag 1

 1. Inledning
 2. Väghållarens krav för arbete på väg
 3. Trafikregleringslagstiftning
 4. Planeringen av trafikreglering på arbetsplatseerna
 5. Lagstiftningen om arbete på vägar och gator
 6. Säkerhetsledning
 7. Säkerhetsplaneringen av byggnads- och underhållsarbeten
 8. Grupparbeten om trafikreglering på arbetsplatserna
 9. Säkerhetsplaneringen

Program, dag 2

 1. Säkerhetsuppföljning på arbetsplatserna
 2. Människans beteende i trafiken
 3. Trafikverkets och övriga regelverk
 4. Skriftligt prov
 5. Genomgång av tentamen

 

Kursavgift: 260 € + mervärdesskatt 24  %.

I priset ingår utbildning, material, vägskyddskort, kaffe/lunch/ kaffe.

Annulleringar: Deltagandet kan annulleras dagen före kurs.
För oannullerad kurs debiteras 45% av  kursavgiften.

Materialet uppdateras detta år och nytt svenskt material förväntas vara klart till hösten 2016.

Snart startar vi även de första kurserna för Vattenarbetskorten

Alla de som jobbar i anläggningar som levererar hushållsvatten till behovet för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter om dagen, då dessa personer verkställer åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste genomgå ett test i vattenhygien med godkänt resultat. De flesta kommuner kräver numera kortet även av grävmaskinsförare som deltar i grävande och montering av vattenledningar

Mera information hittar du på Valviras webbsida.

Anläggningsteknisk kompetens för hushållsvatten ska presenteras med att man genomgår ett kompetenstest som upprätthålls av Valvira. Efter godkänt testresultat erhålls vattenarbetskortet. Vattenarbetskortet gäller i fem år räknat från utgivningsdatumet. Efter fem år skall ny test genomföras.
Kursen är för personer som arbetar i och med anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter per dag.

Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de allmänna principerna om hygien vid montering i ledningsnät och anslutning av serviceledning till ledningsnät
 2. ledningsnätets delar och ledningsmaterial samt deras hållbarhet och inverkan på hushållsvattnets kvalitet
 3. enhetsprocesserna för underhåll av och montage i ledningsnätet och behållare, t.ex. hur sköljning, rening, tappning och desinfektion inverkar på vattnets kvalitet
 4. förhindrande av återströmning
 5. hygienrisker för reservoarernas säkerhet och awärjning av sådana risker

 

Kursavgift: 185€ + mervärdesskatt 24  %. + 17€ moms 0% vid capdagar.

I priset ingår utbildning, material, vägskyddskort, kaffe/lunch/ kaffe.

Annulleringar: Deltagandet kan annulleras 4 dagar före kurs.
För oannullerad kurs debiteras 45% av  kursavgiften.

 

 

 

 

 

 
 

YRKESKOMPETENS            

Förurseende i trafiken och arbetsmiljön!

När förare av tunga fordon kör i trafiken ska de identifiera de risker som riktas mot dem själva och fordonet, men även de risker som förknippas med andra förare och deras fordon, den lätta trafiken, vägtrafikmiljön och vägtrafikförhållandena samt sin arbetsuppgift.

Syftet med kurserna  är att ge föraren färdigheter att

 • undvika att råka ut för farliga situationer: förmågan att förutse förbättras genom att utveckla förarnas förmåga att identifiera riskfaktorer och ta hänsyn till dessa i handlingarna
 • handla även i kritiska situationer på förutseendemöjligheternas yttersta gräns
 • handla så att både personskador och materiella skador blir så små som möjligt vid en olycka.

 

EFR FÖRSTA HJÄLP KURSER

http://www.atlantis.se/wp-content/uploads/2012/01/Emergency-First-Response.jpg

För mer  svenska  klicka här